logo

Druki

Informacja Aktualizacyjna - informacja o ilości osób zamieszkałych w zasobach   

Oświadczenie o wyrażenie zgody na e-fakturę   

Oświadczenie o zmianie adresu e-mail do dastarcznia e-faktur   

Dokumenty wewnętrzne Spółdzielni

Dokumenty na Walne Zgromadzenie 23.06.2023r.   

Statut spółdzielni   

Protokoły z posiedzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Protokół z Walnego Zgromadzenia - 10.06.2014r.   

Protokół z Walnego Zgromadzenia - 28.06.2013r.

Regulaminy

Regulamin przesyłania faktur drogą elektroniczną  

Regulamin porządku domowego   

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej z miejskiej kotłowni do celów centralnego ogrzewania i podgrzewu wody - obowiązujący od 2023 roku   

Andeks nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej  

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej z miejskiej kotłowni do celów centralnego ogrzewania i podgrzewu wody - obowiązujący do 2023 roku   

Regulamin rozliczania kosztów zużycia gazu do celów centralnego ogrzewania i podgrzewu wody   

Regulamin rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej   

Regulamin rozliczania kosztów wywozu śmieci   

Regulamin określający tryb i zasady przetargu na lokale   

Regulamin obrad walnego zgromadzenia członków Spółdzielni   

Regulamin rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali   

Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego   

Przepisy prawa

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze   

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych   

Ważne telefony

Sekretariat
(48) 664 25 52
(48) 664 30 97

Administracja
(48) 664-04-66

Telefon alarmowy - dni powszednie
w godz. 16.00-20.00
kom. 503 055 576

Dyżur w weekendy i święta
w godz. 09.00-17.00
kom. 510 112 691

Konta bankowe

PKO BP S.A. IO RADOM
66 1020 4317 0000 5702 0018 0331

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
18 9291 0001 0083 6856 2000 0010