logo
x

Spółdzielnia Mieszkaniowa SAMOPOMOC w Grójcu jako Administrator Danych Osobowych wypełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Informuje:

Administratorem danych osobowych (podmiot zbierający dane osobowe) jest:

Spółdzielnia Mieszkaniowa SAMOPOMOC w Grójcu
ul. Mogielnicka 30D
05-600 Grójec

Członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni zachowują prawo do wglądu oraz poprawy swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową SAMOPOMOC w Grójcu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe zgromadzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową SAMOPOMOC w Grójcu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celu Spółdzielni Mieszkaniowej SAMOPOMOC w Grójcu, wynikającego z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej SAMOPOMOC w Grójcu, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.

więcej >>>
  • reklama

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E

2023-08-11

Informujemy, że w dniu 14.08.2023r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia.O G Ł O S Z E N I E

2023-06-07

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2023 r. (piątek) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Link do ogłoszenia wraz z porządkiem obrad -

Zawiadomienie_WZ_2023   O G Ł O S Z E N I E

2023-06-05

Informujemy, że w dniu 09.06.2023r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia.O G Ł O S Z E N I E

2023-04-28

Informujemy, że w dniu 02.05.2023r. biuro spółdzielni będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia.O G Ł O S Z E N I E

2023-03-29

Informujemy, że od dnia 03.04.2023 r. zmianie ulegają godziny pracy biura.

Od poniedziałku do piątku biuro będzie czynne w godzinach 7-15.O G Ł O S Z E N I E

2022-06-08

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2022 r. (piątek) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Link do ogłoszenia wraz z porządkiem obrad -

Zawiadomienie_WZ_2022   I N F O R M A C J A

2022-05-31

Informujemy, że z dniem 31 maja br. Wiceprezes Zarządu Marek Sitkowski złożył rezygnację z pełnionego stanowiska. Rada Nadzorcza Spółdzielni powołała na stanowisko Wiceprezesa głównego księgowego Mariusza Chmielewskiego.O G Ł O S Z E N I E

2021-12-09

Informujemy, że w dniu 13.12.2021r. (poniedziałek), kasa Spółdzielni będzie czynna w godzinach 12.00 – 16.00.
Za utrudnienia przepraszamy.Umów wizytę w US online

2021-07-22

e-USO G Ł O S Z E N I E

2021-06-02

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06.2020r. (piątek), biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.Zdrowych i Pogodnych Świąt!

2021-03-30

Życzenia Wielkanoc 2021Wesołych Świąt!

2020-12-23

Życzenia BożonarodzenioweKonkurs !!!

2020-06-10

Balkony_2020O G Ł O S Z E N I E

2020-06-09

Uprzemie informujemy, że w dniu 12.06.2020r. (piątek), biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.Zostań w domu

2020-03-24

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” prosi mieszkańców o niekorzystanie z osiedlowych placów zabaw.

Informujemy, że ogrodzone place zabaw zostaną zamknięte do odwołania.O G Ł O S Z E N I E

2020-03-11

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem, Zarząd SM „SAMOPOMOC” podjął decyzję o wprowadzeniu specjalnych zasad pracy biura Spółdzielni.

Od dnia 12.03.2020r.(czwartek) do 27.03.2020r. kasa i biuro będą zamknięte dla interesantów.

Sprawy, które będą wymagały obecności w biurze będą rozpatrywane indywidualnie poprzez konsultacje telefoniczne. Pozostałe, niewymagające bezpośredniego kontaktu, zostaną załatwione telefonicznie bądź e-mailowo. Usuwane będą wyłącznie awarie, których usunięcie będzie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania budynków. Wszystkie telefony pozostają czynne w godzinach pracy biura.O G Ł O S Z E N I E

2019-07-31

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Grójcu poszukuje osoby na stanowisko ogrodnika-konserwatora zieleni.
Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie bieżąca konserwacja i pielęgnacja, usuwanie oraz sadzenie drzew i krzewów na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „SAMOPOMOC”. Wymagania:
- umiejętność rozpoznawania roślin,
- umiejętność posługiwania się odpowiednimi narzędziami, w tym spalinowymi,
- brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach,
- mile widziane doświadczenie zawodowe.ZMIANA CEN WODY W GRÓJCU

2019-07-17

W związku ze zmianą taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków (na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu zatwierdzony dnia 29.06.2018r przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) informujemy, że z dniem 01 sierpnia 2019r. ulegają zmianie ceny opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Cena za dostarczoną wodę:
3,66 zł brutto/m3
Cena za odprowadzone ścieki:
5,32 zł brutto/m3


Całkowity koszt 1m3 wody zimnej:
8,98 zł/m3 bruttoO G Ł O S Z E N I E

2019-07-01

Informujemy, że ze względu na sezon urlopowy, od dnia 08.07.2019r. do dnia 02.08.2019r. kasa SM „SAMOPOMOC” będzie nieczynna.
Wpłat można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej oddział w Grójcu, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 6C.

Za utrudnienia przepraszamy.O G Ł O S Z E N I E

2019-06-17

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SAMOPOMOC" w Grójcu informuje, że w dniu 21.06.2019r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.Konkurs

2019-06-02

Życzenia Bożonarodzeniowe_2018Dzień dziecka na Osiedlu Polna

2019-06-02

Dzien_dziecka.jpgOGŁOSZENIE

2019-02-15

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21/22 lutego 2019r. (czwartek, piątek) Dział Administracji (pok. 7) SM „SAMOPOMOC” będzie nieczynny.

W sprawach administracyjnych zapraszamy do Działu Technicznego, pok. nr 12.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.O G Ł O S Z E N I E

2019-02-01

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Grójcu informuje, że został uruchomiony nowy numer telefonu,
510-112-691
na wypadek wystąpienia awarii w dniach wolnych od pracy, tj. soboty, niedziele i święta. Będzie on czynny w tych dniach w godzinach 9.00 – 17.00. Dotychczasowe numery dyżurujących hydraulików i elektryków będą czynne wyłącznie w dni robocze w godzinach 14.00 – 22.00.Wesołych Świąt!

2018-12-21

Życzenia Bożonarodzeniowe_2018O G Ł O S Z E N I E

2018-11-22

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Biuro SM „SAMOPOMOC” będzie czynne w godz. 7:00 – 12:00, Kasa będzie czynna w godz. 7:00 – 11:30.

W dniu 31 grudnia 2018r. (Sylwester) Biuro SM „SAMOPOMOC” będzie czynne w godz. 7:00 – 15:00,
Kasa będzie czynna w godz. 7:00 – 14:30.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Świąteczny dyżur konserwatorski w godz. 9:00 -17:00
Dyżurny hydraulik tel. kom. 503 055 578
Dyżurny elektryk tel. kom. 503 055 576O G Ł O S Z E N I E

2018-10-25

Informujemy że w dniu 2 listopada 2018 (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.O G Ł O S Z E N I E

2018-08-14

W związku z koniecznością wykonania prac remontowo – inwestycyjnych na sieci cieplnej przez operatora kotłowni miejskiej w Grójcu firmę CELSIUM Skarżysko-Kamienna, Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC” w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach od 21.08.2018r. (WTOREK) od godz. 9:00 do 24.08.2018r. (PIĄTEK) do godz. 20:00 wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków: - Jana Pawła II 5, 5A, - Aleja Niepodległości 7, 7A, 11, 13, 13A, 15, 17, 19, - Józefa Piłsudskiego 6, 6A, 6.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że powyższy termin może ulec skróceniu.
Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.O G Ł O S Z E N I E

2018-08-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Grójcu informuje, że w dniu 16.08.2018r. PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kozienice po raz kolejny planuje wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej Grójec Kotłownia. W związku z powyższym z uwagi na brak zasilania ciepłowni miejskiej w energię elektryczną w dniu 16.08.2018 (czwartek) w godz. 8:30-20:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody. Jednocześnie nadmieniamy, że powyższy termin, który jest niezależny od nas może ulec zmianie.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.O G Ł O S Z E N I E

2018-06-20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Grójcu informuje, że w związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowych sieci cieplnej przez firmę CELSIUM Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna, w dniu 26.06.2018r. (wtorek) w godz. 4.00- 18.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do Państwa lokali mieszkalnych. Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.
Firma ze swojej strony zapewniła nas, że dołoży wszelkich starań, aby proces przebiegł sprawnie i bez zakłóceń.O G Ł O S Z E N I E

2018-06-18

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) z uwagi na Walne Zgromadzenie Członków Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC” będzie czynne w godz. 7:00 – 13:00.
Kasa będzie czynne w godz. 7:00 – 12:30.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.O G Ł O S Z E N I E

2018-05-16

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018r. (piątek) biuro i kasa Spółdzielni będzie nieczynne.
Dyżur Konserwatorski w godz. 9:00 -17:00. Dyżurny Hydraulik tel. kom. 503 055 578 Dyżurny Elektryk tel. kom. 503 055 576.
Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.OGŁOSZENIE

2018-04-10

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SAMOPOMOC” W GRÓJCU NINIEJSZYM INFORMUJE, ŻE W DNIU 14 KWIETNIA BR. (SOBOTA) W GODZ. OD 8:00 DO 19:00, NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI. PRZERWA TA SPOWODOWANA BĘDZIE BRAKIEM ZASILENIA CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ.OGŁOSZENIE

2018-04-04

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Grójcu niniejszym informuje, że w dniu 07 kwietnia 2018r, w godz. od 8:00 do 19:00, nastąpi przerwa w dostawie centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w zasobach Spółdzielni.
Przerwa ta spowodowana będzie brakiem zasilenia ciepłowni miejskiej w energie elektryczną.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.Ogłoszenie

2018-03-27

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2018r. (Wielki Piątek) Biuro SM „SAMOPOMOC” będzie czynne w godz. 7:00 – 13:00.
Kasa będzie czynne w godz. 7:00 – 12:30.
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Świąteczny Dyżur Konserwatorski w godz. 9:00 -17:00. Dyżurny Hydraulik tel. kom. 503 055 578 Dyżurny Elektryk tel. kom. 503 055 576Oświadczenie o ilości osób

2018-03-01

Druk w formacie pdf Oświadczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 82A i 82B można pobrać pod tym linkiem - Informacja AktualizacyjnaWesołych Świąt!

2017-12-20

Życzenia BożonarodzenioweOGŁOSZENIE

2017-08-09

Informujemy, że ze względu na wysokie temperatury, biuro Spółdzielni w dniach 10 i 11 sierpnia 2017 r. (czwartek-piątek) będzie czynne do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.OGŁOSZENIE

2017-08-08

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 (poniedziałek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.OGŁOSZENIE

2017-07-31

Informujemy, że ze względu na wysokie temperatury, biuro Spółdzielni w dniach od 1 do 4 sierpnia 2017r. (wtorek-piątek) będzie czynne do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.OGŁOSZENIE

2017-07-11

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na urlop w dniu 13 lipca 2017r. (czwartek ) Kasa Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC” w Grójcu będzie nieczynna.
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.OGŁOSZENIE

2017-06-27

Informujemy, że w dniu 29.06.2017r. (czwartek) biuro Spółdzielni będzie czynne do godz. 13:00, natomiast kasa do godz. 12:30. Za utrudnienia przepraszamy.Walne Zgromadzenie 2017

2017-06-05

W linku poniżej prezentujemy informację o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się dnia 29.06.2017 roku: Walne Zgromadzenie 2017.pdfOgłoszenie

2017-06-01

Informujemy, że w dniu 16.06.2017r. (piątek) biuro i kasa Spółdzielni będą nieczynne.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Dyżur konserwatorski w godz. 9:00 -17:00

Dyżurny hydraulik tel. kom. 503 055 578

Dyżurny elektryk tel. kom. 503 055 576OGŁOSZENIE

2017-04-26

Informujemy, że w dniu 02.05.2017r. (wtorek) biuro i kasa Spółdzielni będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.Ogłoszenie

2017-04-10

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2017r. (Wielki Piątek ) Biuro SM „SAMOPOMOC” oraz Kasa będzie czynne w godz. 7:00 – 13:00.
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.
Świąteczny dyżur konserwatorski w godz. 9:00 -17:00
Dyżurny hydraulik tel. kom. 503 055 578
Dyżurny elektryk tel. kom. 503 055 576ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

2017-03-24

U W A G A
PUNKT ZBIERANIA ELEKTRO ŚMIECI
W DNIU 05.IV.2017 r. W GODZINACH 8 : 00 – 14 : 00
NA PARKINGU PRZED BIUREM SM „SAMOPOMOC’’ W GRÓJCU, UL. MOGIELNICKA 30D PROWADZONA BĘDZIE ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓWOGŁOSZENIE

2016-12-22

Informujemy, że w dniu 23.12.2016r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie czynne do godziny 13:00 a kasa Spółdzielni do godziny 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.OGŁOSZENIE

2016-12-05

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Grójcu informuje, że w dniu 9 grudnia 2016r

KASA będzie nieczynna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.Informacja aktualizacyjna

2016-10-20

Druk w formacie pdf Informacji Aktualizacyjnej można pobrać pod tym linkiem - Informacja AktualizacyjnaOgłoszenie

2016-09-26

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Grójcu informuje, że od dnia 26 września 2016r. do 30 września 2016r.

KASA będzie nieczynna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.Ogłoszenie

2016-08-10

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2016r. (czwartek) w godzinach 8.00 – 15.00 nastąpi czasowe wyłączenie ciepłowni przy ul. Sportowej 3 w Grójcu z powodu prac prowadzonych przez PGE Dystrybucja.
W związku z tym w wyżej wymienionym terminie wystąpią zakłócenia w dostawie ciepłej wody do Państwa budynków.

Za utrudnienia przepraszamyOgłoszenie

2016-08-05

W związku z koniecznością wykonania prac remontowych sieci cieplnej przez dostawcę ciepła firmę Celsium Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna, Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Grójcu informuje, że w dniach 08-12 sierpnia 2016r. wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.
Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że w/w firma zapewniła nas, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby proces przebiegł sprawnie i bez zakłóceń.Ogłoszenie

2016-04-29

Informujemy, że w dniach 02.05.2016r. (poniedziałek) oraz 27.05.2016r. (piątek) biuro i kasa Spółdzielni będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

2016-03-22

U W A G A
PUNKT ZBIERANIA ELEKTRO ŚMIECI
W DNIU 13 . IV. 2016 r. W GODZINACH 8 : 00 – 14 : 00
NA PARKINGU PRZED BIUREM SM „SAMOPOMOC’’ W GRÓJCU, UL. MOGIELNICKA 30D PROWADZONA BĘDZIE ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓWOgłoszenie

2016-03-22

Informujemy, że w dniu 25-03-2016r. (Wielki Piątek)
Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC” w Grójcu czynne będzie w godzinach 7:00 – 12:00,
Kasa w tym dniu będzie nieczynna.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.Godziny pracy w najbliższe Święta Bożego Narodzenia

2015-12-17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "SAMOPOMOC" w Grójcu informuje, że w okresie Świąteczno-Noworocznym Spółdzielnia czynna będzie:

24 grudnia 2015r. Wigilia

Biuro 7:00 - 11:00, Kasa nieczynna


28 grudnia 2015r. poniedziałek jest dniem wolnym za dzień 26 grudnia 2015r.


31 grudnia 2015r. Sylwester

Biuro 7:00 - 13:00, Kasa 7:00 - 12:00

Za wszelkie utrudnienia przepraszamyOgłoszenie

2015-10-01

W związku z planowanym remontem parkingu znajdującego się przy budynkach Niepodległości 19, 17, 15 uprzejmie prosimy o usunięcie pojazdów od dnia 5.09.2015r. od godz. 6:00.OGŁOSZENIE

2015-08-28

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Grójcu informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac remontowych sieci cieplnej przez firmę CELSIUM Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna, w dniu 02-09-2015r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do Państwa lokali.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że w/w firma ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby proces przebiegł sprawnie i bez zakłóceń.UWAGA!!!

2015-08-10

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11.08.2015r. – 13.08.2015r. z powodu wysokiej temperatury biuro spółdzielni będzie czynne od godz. 7.00 do godz. 13.00, kasa od godz. 7.00 do 12.30 .

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMYUWAGA!!!

2015-08-03

W dniach 04.08.2015r. – 07.08.2015r. biuro spółdzielni będzie czynne od godz. 7.00 do godz. 13.00, kasa od godz. 7.00 do 12.00 z powodu wysokiej temperatury.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMYZmiana godzin pracy

2015-07-03

Informujemy, że w dniu 3 lipca 2015 r. (piątek) oraz w dniu 6 lipca 2015 r.(poniedziałek) z uwagi na wysoką temperaturę biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach 7-13. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia

2015-06-15

Poniżej prezentujemy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 17.00. Zebranie odbędzie się w Szkole podstawowej Nr 2 w Grójcu przy ul. Polna 17 (sala gimnastyczna)

Porządek Obrad Walnego ZgromadzeniaOgłoszenie

2015-05-31

Informujemy, że w dniu 05.06.2015r. (piątek) biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC” w Grójcu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.UWAGA!!!

2015-04-14

Zmiana godzin pracy kasy

Od dnia 20 kwietnia br. kasa będzie czynna w godzinach:

Poniedziałek:

12.00 - 16.30

Wtorek-Środa:

07.00 - 11.00

Czwartek-Piątek:

11.00 - 14.30Ogłoszenie

2015-03-30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC" w Grójcu informuje, że w dniu 03-04-2015 r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach od 7:00 do godz. 12:00, natomiast Kasa będzie czynna do godz. 11:30.
Za utrudnienia przepraszamy.Ogłoszenie

2014-12-16

Informujemy, że w dniu 02.01.2015r. (piątek) biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC” w Grójcu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.OGŁOSZENIE

2014-10-30

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2014r. (PONIEDZIAŁEK) Biuro SM „SAMOPOMOC” będzie nieczynne. Przepraszamy za ew. utrudnienia.

Dyżur konserwatorski w godz. 9:00 -17:00
Dyżurny hydraulik tel. kom. 503 055 578
Dyżurny elektryk tel. kom. 503 055 576INFORMACJA – SEZON GRZEWCZY

2014-09-30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Grójcu informuje, że w dniu 02-10-2014r.(czwartek)uruchomione zostanie centralne ogrzewanie w budynkach. Prosimy mieszkańców o otwarcie zaworów grzejnikowych w swoich lokalach. Ułatwi to poprawne uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej C.O. w trakcie przygotowania węzłów i instalacji do włączenia centralnego ogrzewania.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii ogrzewania prosimy zgłaszać do Działu Technicznego Sp-ni, pod nr telefonu 48/ 664 35 94 wew. 112Ogłoszenie

2014-07-14

SM ,,SAMOPOMOC” INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDU NA SEZON URLOPOWY W DNIACH OD 17 LIPCA DO 01 SIERPNIA 2014r

KASA BĘDZIE NIECZYNNA

OPŁATY ZA CZYNSZ MOŻNA DOKONYWAĆ W:
BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁEJ RAWSKIEJ
UL. PIŁSUDSKIEGO 6c
PKO BP S.A. UL. BANKOWA 13
PKO BP S.A. UL. KOZIETULSKIEGO 3
MONETIA UL. MOGIELNICKA 28 K/BIEDRONKIOgłoszenie

2014-07-07

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC" w Grójcu informuje, że w dniu 08-07-2014r. (WTOREK) biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach od 7:00 do godz. 14:00, natomiast Kasa czynna do godz. 13:30. Skrócenie godzin pracy spowodowane jest wysoką temperaturą. Za utrudnienia przepraszamy.Ogłoszenie

2014-06-12

Informujemy, że w dniu 20.06.2014r. (piątek) biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC” w Grójcu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.Brak ciepłej wody

2014-05-30

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC” w Grójcu informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac w ciepłowni miejskiej przez Energetykę Cieplną m. Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. w dniu 03-06-2014r. w godz. 8:00 – 18:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.Wyrok w sprawie zaskarżenia uchwał Spółdzielni

2013-12-29

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej SAMOPOMOC w Grójcu informuje, iż w dniu 29 października 2013 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie prawomocnym wyrokiem oddalił powództwo Andrzeja Wawrzyniaka, Krzysztofa Ciechocińskiego, Stanisława Banaszka o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które miało miejsce w dniu 30 czerwca 2011r. Jednocześnie Sąd Apelacyjny zasądził od Andrzeja Wawrzyniaka, Krzysztofa Ciechocińskiego oraz Stanisława Banaszka na rzecz Spółdzielni zwrot kosztów postępowania.Wesołych Świąt!

2013-12-22

Życzenia BożonarodzenioweNieczynne biuro Spółdzielni

2013-12-06

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej SAMOPOMOC informuje, że w dniach 24 i 27 grudnia 2013r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.Remonty balkonów

2013-10-14

W ostatnim czasie wyremontowaliśmy balkony w następujących budynkach: Osiedle Polna 5, Mogielnicka 21, Piłsudskiego 80. Aktualnie trwają prace remontowe przy remoncie balkonów w budynku Osiedle Polna 8.Osiedle Polna 7 i 9 - nowe chodniki i parking

2013-10-14

Rozpoczęliśmy remont chodników na osiedlu „Polna”. W tym roku nową nawierzchnię zyska również największy osiedlowy parking przy budynkach Osiedle „Polna” 7 i 9. W ramach tego zadania przewidziano także wykonanie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Wspomniane wyżej prace mają na celu ponadto uporządkowanie parkowania w tej części osiedla.Brak ciepłej wody

2013-09-20

Informujemy, że otrzymaliśmy pismo od Urzędu Gminy i Miasta Grójec następującej treści:

"Urząd Gminy i Miasta w Grójcu informuje, że w dniach 25-28 wrzesień 2013 nastąpi odcięcie dostaw ciepła do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC” w Grójcu na os. Targowica, w związku z przepięciem nowego odcinka sieci cieplnej na os. Targowica do magistrali ciepłowniczej miasta. Za utrudnienia przepraszamy. "Nowe nasadzenia

2013-08-30

Przy Mogielnickiej 30 posadziliśmy 9 sztuk krzewuszki cudownej, która kwitnie na przełomie maja i czerwca na czerwono i różowo.

Dodatkowo, przy Niepodległości 17, w ramach odtworzenia stanu sprzed prac po remoncie kanalizacji, nasadziliśmy 9 sztuk róży omszonej.Gospodarka odpadami komunalnymi

2013-07-09

Od 01.07.2013r. obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przejęły gminy. W związku z tym na stronach internetowych UGiM Grójec i Urzędu Gminy Jasieniec umieszczone zostały informacje dotyczące sposobu prowadzenia zbiórki odpadów. Prosimy o zapoznanie się z nimi w celu prawidłowego przebiegu procesu segregacji.Ważne telefony

Sekretariat
(48) 664 25 52
(48) 664 30 97

Administracja
(48) 664-04-66

Telefon alarmowy - dni powszednie
w godz. 15.00-20.00
kom. 503 055 576

Dyżur w weekendy i święta
w godz. 09.00-17.00
kom. 510 112 691

Konta bankowe

PKO BP S.A. IO RADOM
66 1020 4317 0000 5702 0018 0331

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
18 9291 0001 0083 6856 2000 0010