logo

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu

Jacek Szydło

Lat 45 wykształcenie wyższe – Uniwersytet im Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji.
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości.
Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał pracując między innymi w Gminnej Gospodarce Komunalnej Ochota Sp. z o.o.(Warszawa)

Wiceprezes Zarządu

Mariusz ChmielewskiLat 41. Doświadczenie w finansach zdobywał pracując w bankach, a także w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego gdzie nadzorował spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Żonaty, 3 dzieci

Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni

Pasternak Mariusz - Przewodniczący Rady

Buben Krystyna

Czajkowska Zyta

Kałużny Krzysztof

Kasica Jerzy

Glapińska Anna

Ptaszek Anita

Jędrzejewski Marek

Kowalski Władysław

Średnicka Barbara

Woźniak Sabina

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu

Jacek Szydło

Lat 51. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości.
Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał pracując między innymi w Gminnej Gospodarce Komunalnej Ochota Sp. z o.o.(Warszawa)

Wiceprezes Zarządu

Mariusz ChmielewskiLat 41. Doświadczenie w finansach zdobywał pracując w bankach, a także w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego gdzie nadzorował spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Żonaty, 3 dzieci.